De Straatmadelief

 

Stichting de Straatmadelief Groningen

20 december 2020

Aan onze lieve meiden,

Hallo allemaal,
Wij willen  jullie mededelen dat we de stichting de Straatmadelief, per 31 maart  2021, helaas, moeten opheffen.
We kunnen geen huisbezoeken meer doen omdat het bij ons beiden met onze lichamelijke gezondheid niet meer gaat. Onze gezondheid is  niet meer wat wij graag zouden willen. Dus we moeten stappen terug doen. Heel jammer maar het is niet anders.
Helaas zijn er dit jaar geen Kerstpakketten omdat de omstandigheden dat niet meer toelaten.
Wij willen hierbij wel zeggen dat het voor jullie zorgen met heel veel liefde is gedaan.

We wensen jullie alle goeds en pas goed op jezelf hé!

Heel veel liefs van oma en opa (Gonnie en Theo).

Gonnie_en_Theo

Over het bovenstaande bericht verschenen diverse artikelen in de dag- en week-
bladen. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u mailen.
Lees hier het artikel uit het dagblad van het Noorden.
Lees hier het artikel op OOG-tv.
Lees hier het artikel in de Groninger Gezinsbode.

9 oktober 2020

Vandaag bereikte ons het trieste bericht dat ons bestuurslid van het eerste uur Cathy
Kars op 73 jarige leeftijd is overleden. Stichting de Straatmadelief herinnert Cathy als een zeer betrokken vrouw die altijd klaar stond voor een ander. Op onze pagina in memoriam een verder bericht.

foto van facebook  Cathy Kars

2 april 2019

Prachtig stuk in de NRC over sluiting van de tippelzone in Groningen en de betrokkenheid van
"oma" Gonnie Lemckert en haar man Theo. Klik hier voor het artikel van Mark Middel.

15 februari 2019

De gemeente Groningen opent maandag 18 februari een huiskamer waar mensen met vragen over sekswerk terecht kunnen.

De huidige huiskamer op de Bornholmstraat sluit op 31 maart tegelijk met de tippelzone. De nieuwe huiskamer komt in het pand van Stichting Terwille aan de Schoolholm 2 in de binnenstad van Groningen. Mensen kunnen er terecht voor voorlichting, hulp, informatie en advies over sekswerk. Dat geldt voor mensen die uit de prostitutie willen stappen, maar ook mensen die ermee willen beginnen.

Slachtoffers van mensenhandel helpen De gemeente onderzocht eerder naar de mogelijkheden om slachtoffers van mensenhandel te helpen. Ook werd gezocht naar manieren om mannen en vrouwen uit de prostitutie die op adem willen komen en jongens en meisjes die slachtoffer zijn van loverboys te helpen.

De gemeente schrijft dat er al op veel manieren gezorgd wordt voor deze groep. Zo zijn er uitstapprogramma's van de maatschappelijke organisatie Terwille en is ondersteuning en opvang geregeld voor slachtoffers van mensenhandel.

Alle dagen geopend De coalitiepartijen hebben in het coalitieakkoord 'Gezond, groen, gelukkig Groningen' afgesproken dat er een huiskamer komt voor sekswerkers. De partijen willen hiermee een meer gecoördineerde ondersteuning bieden aan mensen die sekswerk verrichten.

De huiskamer is alle dagen van de week geopend tussen 17.00 en 20.00 uur. Vooralsnog blijft de huiskamer geopend tot 31 maart dit jaar. De gemeente kijkt in de tussentijd of de huiskamer voorziet in de behoefte en wat de effecten zijn van de huiskamer op de directe omgeving van de Schoolholm. Ook wil de gemeente kijken of dit een goede manier is om overlast door onder andere drugsdealers te voorkomen.

Bij de evaluatie gaat het vooral over de vraag of een huiskamer een goede is om toezicht te houden op de omgeving Bornholmstraat. Na 31 maart wordt er een besluit genomen over het voortzetten of stoppen van de huiskamer.

Het volledige artikel van Chris Bakker uit het Dagblad van het Noorden staat hier>

30 maart 2018

Collegebrief afbouw Tippelzone. Voor de brief, in pdf, klik hier>

Update 30 november 2017 13:00

Brief van de gemeente Groningen aan de vrouwen die werken op de tippelzone. Deze brief betreft de verandering van de openingstijden van de tippelzone per 1 januari 2018 (van 19:00 tot 24:00) en de voorgenomen sluiting van de Tippelzone op 31 maart 2019. Donderdagavond 30 november is Gonnie Lemckert aan het woord bij RTV Noord.
De brief is hier beschikbaar in pdf.

Lees hier een artikel van RTV-Noord van DONDERDAG 30 NOVEMBER 2017, 12:58
Klik hier>

01 juli 2017.

Brief van de gemeente Groningen aan de vrouwen die werken op de tippelzone. Deze brief betreft de veranderingen per 01 juli 2017. Ook in deze brief de regels over het pasjessysteem.
Deze brief is hier beschikbaar in pdf.

Stichting de Straatmadelief volop in het nieuws. (update 20 juni 2017)

Momenteel is de stichting de Straatmadelief volop in het nieuws vanwege de dreigende sluiting van de Tippelzone in Groningen.
In Arnhem is het wijze besluit genmomen om vooralsnog de tippelzone daar niet te sluiten. Lees het artikel hier>

3 en 4 februari 2018.

Bijzondere uitzending van Andere Tijden van VPRO/NTR "Tippelen in een zone" Wil je kijken? Klik hier>

Zorgen over veiligheid prostituees Bornholmstraat

Burgemeester: einde aan 'mensonterende' tippelzone Bornholmstraat

Commentaar John Geijp in het Dagblad van het Noorden

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen heeft een goed motief om de tippelzone aan de Bornholmstraat te sluiten, als hij zegt dat de situatie van de daar werkzame prostituees mensonterend is. Terecht voelt hij het ongemak dat de gemeente een situatie gedoogt waarin vrouwen zich, veelal onder druk van hun verslaving en onder ellendige omstandigheden, voor een habbekrats laten prostitueren. De vraag is evenwel of de stad en de tippelaarsters met sluiting gediend zijn.

Toen de gemeente in 1998 de tippelzone na jaren van debat opende, had dat twee doelen. Het moest een einde maken aan de overlast die de tippelaarsters al vele jaren in het centrum veroorzaakten, maar diende ook een piepklein beetje verbetering te brengen in de kommervolle situatie van de tippelaarsters. In een gecontroleerde omgeving zouden ze bescherming en zorg kunnen krijgen.

Eerdere pogingen om anderszins aan de problematiek een einde te maken, waren zonder effect gebleven. Met de komst van de tippelzone verdween de overlast in de binnenstad en kregen de prostituees een vleugje veiligheid en steun die ze in het centrum ontbeerden.

Het is begrijpelijk dat de vrouwen en hun hulpverleners vrezen dat die hen nu ontvallen. Hun werkomstandigheden zijn nog altijd, zoals Den Oudsten stelt, mensonterend. Een sluiting mag evenwel niet leiden tot een terugval naar de problemen van vroeger. De inzet van de burgemeester hoort dan ook te zijn dat het fenomeen 'heroïnehoertje' definitief verdwijnt.

Wellicht dat na een lang traject voorafgaand aan de sluiting van de zone een moment ontstaat, dat Groningen vrij is van straatprostitutie. Gezien de decennia waarin generaties vrouwen dat pad hebben gekozen, is het moeilijk denkbaar dat zo'n resultaat duurzaam kan zijn.
Omdat zijn motief en doel onbetwist zijn, verdient de burgemeester steun voor zijn plan, maar wel voorwaardelijk. In de uiteindelijke afweging wat het beste is voor de stad en de prostituees, mag de tippelzone niet bij voorbaat kansloos zijn. Lees hier het gehele artikel

Juli 2017

Sinds enkele weken zamelt DWARS Groningen kleding in voor de vrouwen op de tippelzone. Op onderstaande foto de overhandiging van de kleding aan de stichting de Straatmadelief.

Studentendag


Zoals elk jaar, is er in mei weer een studentendag van de HanzeHogeschool geweest. Er waren ongeveer 50 studenten die we in 4 groepen hebben rondgeleid. Ook de mentor is een gedeelte van de middag aanwezig geweest. Het was een een geslaagde middag.
Ook dit jaar was er een ervaringsdeskundige aanwezig.

Klik op de foto voor een grotere weergave.

In memoriam

Op 8 april 2016 is overleden Gré Imbos. Op de pagina In Memoriam willen wij stilstaan bij haar overlijden.

Kerst 2016

Stichting de Straatmadelief deelt kerstpakketten uit aan de vrouwen. Het is al weer bijna Kerst.
Daarom zijn de medewerkers van Stichting de Straatmadelief begonnen met het uitreiken van
verschillende kerstpaketten. Niet alle pakkettten zijn hetzelfde. Er wordt goed gekeken waar de vrouwen en, vaak ook hun gezin, behoefte aan hebben. Deze jaarlijkse kerstverrassing kan alleen
doorgaan als er voldoende sponsoren worden gevonden. Deze heeft de stichting ook dit jaar kunnen
vinden. De gulle gevers willen wij dan ook hartelijk danken.
Op de foto's een aantal erg blije vrouwen.
Klik op de foto voor een grotere weergave.
Pakketten Straatmadelief Theo Gonnie

Stichting "de Straatmadelief". Belangenbehartiging voor vrouwen van de tippelzone in Groningen.
Wat doet de stichting? Een impressie in de volgende video. Deze documentaire is gemaakt door Roxanne Polkamp in november 2014. Beelden van de vrouwen zijn uit de video geknipt.


Wij zijn begonnen met een nieuwe website omdat de oude niet meer voldeed. Op deze nieuwe website zullen we zo veel mogelijk informatie delen.
Deze website is ook van de vrouwen zelf. Zij hebben zelf ook invloed op deze site. Welke informatie moet beschikbaar komen. Wat is voor hen belangrijk.

Straatmadelief Groningen

Mededelingen (voor de vrouwen);

Brief gemeente Groningen aan alle vrouwen: Klik hier>


Op zondag 2 augustus 2015 was er weer een barbecue voor de vrouwen. Voor meer info klik hier> Ook in 2017 hopen we weer een barbecue te organiseren. De datum wordt nog bekend gemaakt.

Voor een grotere foto klik op de foto.

Straatmadelief Straatmadelief

Op verzoek van velen is de tippelzone aangekleed met nieuwe plantjes.
Straatmadelief Straatmadelief

30 maart 2015
Gonnie Lemckert doet mee aan Kracht on Tour

Waarom Kracht on Tour?

Omdat er meer aandacht moet komen voor de kracht en de talenten van vrouwen. Meer vrouwen moeten gestimuleerd worden om hun talenten te ontdekken, te benutten en te verzilveren.
Want dat betekent dat zij zelfstandiger zijn, meer keuzevrijheid en een sterkere positie in de maatschappij hebben.

Er is een filmpje gemaakt door Bureau op Zolder. Het filmpje kun je hier bekijken.
Lees het gehele artikel uit het Dagblad van het Noorden van 30 maart 2015.

14 april 2015

Een prachtig interview met Gonnie in de Groningerkrant. Titel: "Gonnie Lemckert, engel van de tippelzone." Het artikel is te lezen via deze link.

29 april 2015

Studenten van de Hanzehogeschool Welzijn hebben een rondleiding gekregen op de "Tippelzone".
Hun reactie: "Vanuit de Hanzehogeschool zijn we elk jaar weer bijzonder blij met de bijdrage van de Straatmedelief aan het vak Welzijnsbeleid in Groningen; studenten ervaren de voorlichting als een 'eye-opener', wat ontzettend bijdraagt aan hun ontwikkeling tot professional. We hopen nog vele

21 mei 2015


We hebben de studentendag gehad. Er waren aanwezig 2 medewerkers van het Leger des Heils, zij werken in de huiskamer, Politie Groningen, 1 medewerker van de GGD, die de SOA test doet, Gonnie en Theo van de Straatmadelief en een ervaringsdeskundige.
Er waren 2 groepen van 25 studenten die we in 4 goepjes hebben verdeeld van 13:00 uur tot 14:45 en de andere 4 groepjes van 15:00 uur tot 16.45 uur. Deze voorlichting is goed gegaan en er zijn veel positieve reacties geweest. Klik op een foto voor een vergroting.

Straatmadelief Straatmadelief Theo Straatmadelief

26 mei 2015 18:00

Vergadering met personeel en dames in de huiskamer. Komt allen.

17 juni 2015

Op 17 juni mochten wij de burgemeester van Groningen, Peter den Oudsten, ontvangen op de tippelzone.
Dit betrof een werkbezoek. De burgemeester was niet alleen gekomen. Een grote afvaardiging van vele instanties, betrokken bij de "Tippelzone" was aanwezig.

Hierbij waren aanwezig; de GG &GD, vertegenwoordigers van de MJD, de directeur van het Leger des heils Elzo Edens (zie foto), Huiskamerproject van het Leger des Heils, vertegenwoordigers van Stichting TerWille, vertegenwoordigers van het vakteam van VNN, vertegenwoordigers van WERKPRO, medewerkers van het S.P.P. (Straat Prositutie project) en vertegenwoordigers van Stichting de Straatmadelief.De Burgemeester en de andere aanwezigen hebben veel vragen gesteld over het voortzetten van de tippelzone. Men heeft onder andere gesproken met de aanwezige vrouwen. De Stichting de Straatmadelief heeft een duidelijke mening over het voortzetten van de tippelzone. De gesprekken gingen vooral over de veiligheid, het uit het beeld raken van, vooral de verslaafde doelgroep. Juist de groep die nu zorg krijgt van de dokter, zorg van het maatschappelijk werk, soa testen moet doen, en een doorverwijzing kan krijgen om opgenomen te worden in het IMC.

Het gaat er vooral om, om de tippelzone een eigen plek laten zijn voor de vrouwen. De vrouwen willen voelen dat hun plekje veilig is waar ze, zonder dat ze overlast bezorgen, het geld kunnen verdienen om hun verslaving te betalen.
Daar speelt de Straatmadelief een grote rol in door; gesprekken te hebben, huisbezoekken af te leggen, warm eten te verzorgen, boodschappen te doen, voor kleding zorgen en vooral de vertrouwensband, die de Straatmadelief met de doelgroep heeft, in stand te houden.
De Straatmadelief weet ook waar het meeste behoefte aan is en, vooral, weet waar de vrouwen te vinden zijn.

De Burgemeester sprak ook over uitbuiting in de raamprostitutie, dat wil hij zeker verbeteren voor de vrouwen. Er volgt nu een vergadering met alle partijen en nog een vervolg gesprek met de Burgemeester.
Ook heeft de Straatmadelief gesproken over het inloophuis dat 24 uur per dag open is. De plek waar de doelgroep, zonder verplichtingen, na dagen niet hebben geslapen, gegeten, of wat dan ook, kan eten, slapen en gehoord worden. De plaats waar niet meteen over uitstappen en/of opname word gesproken. De plaats waar de Straatmadelief het vertrouwen kan winnen van de vrouwen zodat de vrouwen terugkomen en dan zoveel vertrouwen hebben om over hun verdere leven te praten. Over het hoe, wat en waar.Zondag 2 augustus 2015

Lieve allemaal,
Zondag 2 augustus is er weer een barbecue.
De eerste barbecue, van dit jaar, was rustig. Degene die geweest zijn hebben enorm genoten van het bubbelbad, het zwembad en natuurlijk van het lekkere eten en de kleding die de Straatmadelief allemaal verzameld had. De vrouwen gingen met heel veel naar huis.
Dus mis het niet en kom allemaal.
Jullie worden opgehaald tussen 12:00 en 13:00 bij de tippelzone en om 18.30 uur weer terug gebracht naar Groningen.

Tot zondag dan.

Lieve Groetjes Gonnie en Theo

Links: